Meist

Kadrioru Saksa Gümnaasium (KSG) on saksa keele süvaõppega munitsipaalkool.

Kooli missiooniks on rahvusvahelises haridusruumis ja tööturul konkurentsivõimelise noore inimese kasvatamine, kellele on omane:

kõrge haritus;
suutlikkus suhelda mitmes keeles;
lugupidav suhtumine erinevatesse rahvustesse, keeltesse ja kultuuridesse;
vastastikune sallivus ja sotsiaalne mobiilsus;
tugev rahvuslik identiteet.

Süvaõpet alustatakse teisest klassist, B-võõrkeeleks on inglise keel ja valikainetena õpetatakse põhikoolis vene keelt ning arvutiõpetust ja gümnaasiumis vene või prantsuse keelt, majandusõpet, suhtlemispsühholoogiat, perekonnaõpetust, riigikaitset ja saksakeelseid valikkursusi.