Lipupäev Mäe majas

Lipupäeva tähistati ka Mäe majas ja ikka kolmapäeval, 16. jaanuaril.
Päikesetõusul kell 9.03 heisati pidulikult lipuväljakul lipud. Selle järgnesid aktused, kus esinesid teiste seas ka vilistlased Aija Sakova, Mihkel Tasa ja Peeter Kadarik.

Suured tänud, Marleen Annabel Pukk, et jäädvustasid neid olulisi hetki!

 

Meedia ja mõjutamine

11. klasside õpilased koostasid informatiivseid ja isikupäraseid videoid teemal “Meedia ja mõjutamine”. Erinevad õpperühmad uurisid lähemalt erinevaid valdkondi. Need on esitatud alljärgnevalt.

Kommunikatsioon: kommunikatsioonimudelid, kommunikatsioonivabadus. Lühiülevaade meedia ajaloost. Meediakanalid. Muutused uue meedia ajastul, sotsiaalmeedia, ristmeedia.
Ajakirjandusžanrid: tekst ja kontekst. Eri tüüpi meediatekstide vastuvõtu spetsiifika; verbaalse teksti taju heli ja pildi kontekstis. Meediatekstide usaldusväärsus. Kvaliteetajakirjandus ja meelelahutusajakirjandus. Olulisemad meediažanrid (uudis, juhtkiri, reportaaž, intervjuu, arvamus).
Mõjutamine: meediaeetika ja -kriitika. Meedia retoorika, demagoogia- ja manipulatsioonivõtted. Verbaalne ja visuaalne mõjutamine. Oma seisukoha eetiline ja asjakohane sõnastamine. Autoripositsioon, infoallikad ja nende usaldusväärsus. Kriitiline ja teadlik lugemine. Fakti ja arvamuse eristamine. Sotsiaalsete tunnuste ja müütide konstrueerimine meediatekstis.
Reklaam: reklaam mainekujundusvahendina. Reklaami sihtrühmad ja kanalid. Erandlik keelekasutus ning tähelepanu äratamise võtted. Reklaami varjatud sõnum. Reklaami mõju (kommerts-, sotsiaal- ja poliitiline reklaam jm). Reklaam ja seadused. Kriitilise reklaamitarbija kujundamine.

Vaata üht õpilaste koostatud meediateemalist videot siit. Video pealkirjaks on “Kommunikatsioon”.

Kommunikatsioon2.jpg