Saa tuttavaks! Meie uus ÕE president

Annika Reinmann

Tulen väikesest põhikoolist Rakvere lähedalt ning sellest õppeaastast õpin KSG 10. klassis. Lisaks õpilasesindusele olen ka Rakvere valla Noortebrigaadi liige. Näen ennast kui enesekindlat, püüdlikku ja tegusat õpilast.

Millega vaba aega sisustad?

Olen juba oma eluaastate algusest olnud seotud muusikaga. Alguses tegelesin rahvatantsuga, kuid 10 aastat tagasi alustasin võistlustantsu treeningutega, kus käin siiani. Lisaks tantsimisele meeldib mulle laulda ja klaverit mängida. Minu elus on tähtsal kohal meeskondade abistamine erinevatel üritustel või nende korraldamine. Üks hilisemaid üritusi, kus olin maakonna peakorraldaja, oli Sallivuspäev.

Kuidas oled seni ÕE koosolekute juhtimisega hakkama saanud?

Seni on hästi läinud. Peale esimest koosolekut, kui olin veel ise liige, on juurde tulnud palju uusi esindajaid erinevatest klassidest. Samuti ei ole meil hetkel olnud koosolekutel haudvaikust, kui on käsil mingi tähtis teema võtavad kõik julgelt arutelust osa. Koosolekutel on olnud diskussioonid ning oleme leidnud kohe ka ühiselt lahendused, mille üle olen väga õnnelik.

Kas oled varasemalt õpilasesindusega kokku puutunud? Mis ameteid seal pidanud oled?

Olen tegelenud õpilasesindusega alates 5. klassist. Esimesel kahel aastal olin liige, pärast seda olin kaks aastat asepresident ja 9. klassis olin president.

Mis on Sinu 3 peamist lubadust?

Lubadusi on sellises nii-öelda ametipositsioonis raske anda, kuna õpilasesinduse president olen siiski ainult kuni juunini. Üks minu soovidest oleks tuua õpilasi rohkem kokku ning seda nii Mäe kui ka Oru majas. Samuti on minu üheks peaeesmärgiks muuta õpilasesindus populaarsemaks, et õpilased näeksid selle häid külgi ja julgeksid tulla ka ise kohale oma arvamust avaldama. Kindlasti soovin ma selle õppeaasta jooksul õppida paremini tundma selle kooli aktiivseid õpilasi ja korraldada nendega ühiseid väljasõite ja koolitusi.

Mõni hea mõte või soov oma koolikaaslastele.

Mine nii kaugele kui näed, ja kui sa oled kohale jõudnud, näed veelgi kaugemale.

_DSG0361

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s