Innovatsiooniks valmis?

Innovatsioonikeskuse loomine Mäe majas on olnud paljude MÕK tundide alguseks, aga laiendanud ka õpetajate silmaringi ning sundinud neid mõtlema väljaspool klassiruumi. Ruum on kahes osas ning ei sisalda tavapäraseid koolipinke. Innovatsioonikeskuses on iPadid, mitmesugused robotid (ozobotid, Bee-botid, lego), interaktiivne tahvel, mikroskoobid, 3D printer, mitmesugused katsevahendid, Vernieri seadmed jmt.

Ruumi kasutamine sai niivõrd populaarseks, et tekkis vajadus luua broneerimistabel. Peale koolitundide viiakse seal läbi ka huviringe. Näiteks kosmosering, mis toimub õhtusel ajal, aga ka nuti-taibu ring, kus õpilased saavad esmakordselt kokku puutuda keemia ja füüsika katsete tegemisega. Loodusõpetuse tunni raames on innovatsioonikeskuses lahatud kala, aga ka mõõdetud Vernieri seadmetega temperatuuri.

Ruumi kasutamine ei tähenda alati, et õpilased istuvad ning katsetavad midagi, vaid tihtilugu on saanud neid ka kooli peale ringi saata. Kuna ruum on väike ning lapsed muutuvad loovas keskkonnas veelgi loomingulisemaks, siis muutuvad ka koridorid ruumilaiendusteks. Samuti on innovatsioonikeskus hea koht teemanädalate viktoriinide läbiviimiseks.

Keskus on aastaga täienenud ning loodetavasti täieneb veelgi.